Urakoitsijat ja suunnittelutoimistot

Urakoitsijat ja suunnittelutoimistot

Sisältävätkö asiakaskohteenne kotiteatteritiloja? Onko olohuoneeseen suunnitteilla televisio ja äänentoisto? Toivovatko asiakkaanne musiikin toistuvan useissa huoneissa? Avullamme voitte tarjota asiakkaillenne kattavat AV-ratkaisut helposti ja tuloksellisesti.

Yrittäjinä ymmärrämme, että useimpien yritysten resurssit ovat tuottavimmassa käytössä, yrityksen ydintoiminnan pyörittämiseen liittyvissä toimissa. Uusien ja ennestään tuntemattomien osa-alueiden kuten AV-kokonaisuuksien omaksuminen ja hallitseminen voi tuntua rajallisten resurssien puitteissa mahdottomalta ja luotaan työntävältä ajatukselta. Toisaalta asiakkaiden toiveet ja odotukset muuttuvat tekniikan kehittyessä, eikä lisääntynyt liikevaihto ja positiivinen erottautuminen kilpailijoistakaan olisi varmasti haitaksi.

Tehdäksemme AV-ratkaisujen tarjoamisesta yrityksellenne mahdollisimman yksinkertaista ja vaivatonta, olemme luoneet sarjan selkokielisiä myynnin työkaluja. Näiden työkalujen hyödyntäminen ei edellytä syvällistä AV-tuntemusta. Niiden pääasiallinen tarkoitus on auttaa meitä yrityksenne kumppanina tekemään valtaosa työstä puolestanne.

Urakoitsijat ja suunnittelutoimistot | Ideaali.fi
AV-ratkaisujen huomioiminen jo suunnittelu- ja rakennusvaiheessa mahdollistaa visuaalisesti siistien ja äänenlaadultaan korkealaatuisten kokonaisuuksien luomisen kohtuullisin kustannuksin.

Käytännössä

Asiakaskohtaamisessa voitte aktiivisesti mainita AV-ratkaisut osana tarjoamaanne palvelukokonaisuutta, tai voitte odottaa asiakkaanne aloitetta ja mainita palveluista mikäli asiakas itse ottaa AV-ratkaisut puheeksi, mainitsemalla esimerkiksi haluavansa asuntoonsa kotiteatterihuoneen.

Asiakkaanne esittämistä toiveista ja tarpeista riippuen voitte esitellä asiakkaalle valmiiksi paketoimiamme yleisimpiä ratkaisuvaihtoehtoja. Jos mikään vakioratkaisuista ei vastaa asiakkaanne toiveita voitte luovuttaa asiakkaalle kohteen tyyppiä vastaavan kartoitustyökalun. Vaihtoehtoisesti voimme sopia suoraan asiakaskohteen katselmuksen erikseen sovittavana ajankohtana.

Saamiemme taustatietojen pohjalta luomme räätälöidyn ratkaisumallin ja kustannuslaskelman. Ratkaisuehdotuksia voidaan tarpeen mukaan jatkojalostaa asiakkaanne ja muiden projektiin liittyvien tahojen kanssa, kunnes lopputulos vastaa tarkasti asiakkaanne todellisiin tarpeisiin.

Yhteistyömallit

Konsultti

Konsulttimallissa tarjoamme yrityksellenne tai asiakkaallenne konsultointipalveluja. Luomiemme suunnitelmien pohjalta asiakkaanne tai te voitte tehdä laitehankinnat parhaaksi katsomastanne paikasta. Tämän kategorian palveluihin voi sisältyä mm. laitteiston ominaisuuksien ja tyyppien määrittely, kaiutinpaikkojen määrittely, tilojen akustiikkasuunnittelu, kotiteatterihuoneiden katselukulmien, istumapaikkojen ja kaiutinsijoittelun määrittely, liikehuoneistojen AV-suunnitelmat jne.

Agentuuri

Agentuurimallissa tarjoatte yhteistyökumppaninamme asiakkaillenne yrityksemme tuotteita ja palveluja osana omaa palvelu- ja tuotepalettianne, tai vaihtoehtoisesti suosittelette asiakasta olemaan suoraan yhteydessä yritykseemme.

Tämän jälkeen kannamme päävastuun käytännön suunnittelusta, tarjouslaskennasta ja tarpeen vaatiessa myös käytännön toteutuksesta – tarkemmat vastuualueet voidaan sopia etukäteen tai aina tapauskohtaisesti.

Toteutuneesta kaupasta maksamme yrityksellenne kaupan kokoon ja kokonaiskatteeseen sidotun agentuuripalkkion. Halutessanne saatte käyttöönne myynti -ja kartoitustyökalumme omaan käyttöönne räätälöityinä versioina.

Jälleenmyyjä

Jälleenmyyjämallissa yrityksenne kouluttautuu jälleenmyyjäksemme. Perimmäisenä ajatuksena on, että tietyllä aikavälillä kykenette työskentelemään itsenäisesti – tarpeen vaatiessa tarjoamme  luonnollisesti konsultointia ja käytännön apua. Tässä mallissa voitte ostaa projekteissanne käyttämänne tuotteet jälleenmyyjähinnoin.

Hyödynnä demotilojamme

Yhteistyökumppaninamme voitte halutessanne hyödyntää esittelytilojemme tarjoamia mahdollisuuksia. Voimme sopia yksityis esittelystä, jolloin voitte asiakkaanne kanssa tutustua käytännössä erilaisiin tuotteisiin ja ratkaisumalleihin kaikessa rauhassa ja muiden tahojen häiritsemättä.

Kiinnostunut yhteistyöstä?

Yhteistyön aloittaminen on helppoa. Ota yhteyttä, niin sovitaan tapaaminen ja keskustellaan mikä yhteistyömalli vastaisi parhaiten yrityksenne tarpeisiin.

    Ota yhteyttä

    Ideaali