Dolby Vision – LLDV ja DV, mistä ihmeestä on kyse?

Dolby Vision – LLDV ja DV, mistä ihmeestä on kyse?

Dolby Vision / Low Latency Dolby Vision – lyhyt oppimäärä

Dolby Vision - LLDV ja DV, mistä ihmeestä on kyse? | Ideaali.fi

Vuonna 2014 Dolby Laboratoriot lanseerasi markkinoille uuden Dolby Vision -standardin videosisällön masteroinnille ja toimitusmuodolle. Dolby Vision eroaa kilpailevasta HDR10 formaatista siinä, että toisin kuin HDR10, Dolby Vision ei edellyttänyt uutta HDMI- standardia vaan se pystyi siirtymään olemassa olevien HDMI linkkien yli aina alkaen versiosta 1.4b eteenpäin – Dolby Vision upotti metadatan videosignaaliin . Lisäksi toisin kuin HDR10, Dolby Vision tarjosi tuen dynaamiselle metadatalle. Tämä dynaaminen metadata sisältää “ohjeet” kuvaa toistavalle näytölle siitä millä arvoilla sen tulisi toistaa kyseistä materiaalia kunakin hetkenä.

Dolby Vision lähde kykeni siis koodaamaan metadatan materiaalin pikselidata-arvoihin, jotka kohde TV/projektori pystyi erottamaan suorittaakseen tarvittavan videoprosessoinnin. Kyseinen mekanismi on kuitenkin monimutkainen ja vaatii raskaasti prosessointitehoa. Lisäksi se tuhosi AV-synkronoinnin eri televisioiden välillä, koska eri televisiot tuottivat käsittelyn tuloksena erilaisia latensseja eli viiveitä suorittaessaan tarpeen mukaiset laskennalliset tehtävät. 

Näyttämölle astuu uusi tulokas – LLDV, Low Latency Dolby Vision

Dolby Vision versio 2.9 esitteli uuden Dolby Vision formaatin = LLDV:n. Matalan latenssin, eli viiveen Dolby Visionin. Kyseinen formaatti on nykyään pakollinen osa lisensoituja Dolby Vision yhteensopivia laitteita kun taas “vanhaa” perinteistä Dolby Vision tukea ei enää vaadita. Käytännössä LLDV:ssä kaikki prosessointi tapahtuu kuvalähteessä, mikä eliminoi korkeisiin latensseihin liittyvät ongelmat sekä dynaamisen tai staattisen metadatan siirron (metatietoja ei lähetetä toistavaan laitteeseen LLDV tilassa).

Siirtämällä raskasta prosessointitehoa vaativan metadatan ja sävykartan (tone mapping) käsittelyn kohdelaitteesta kuvalähteeseen saavutetaan paljon alhaisempi latenssi kuvalähteen ja näytön välillä. Kuvalähteenä toimiva laite on myös luontevampi paikka suorittaa laskennallisesti vaativat tehtävät. Useat laitevalmistajat jotka eivät koskaan tukeneet perinteistä Dolby Visionia ovat sittemmin lisänneet tuen Low Latency Dolby Visionille – tähän kategoriaan kuuluu mm. Xbox pelikonsolit.

Vaativien laskutoimitusten siirtäminen kohdelaitteista kuvalähteille on luonnollisesti tehnyt mm. televisioiden toteuttamisen helpommaksi kun niissä ei tarvitse enää suorittaa niin raskaita kuvaprosessointeja. Tämä taas on johtanut suurempaan määrään yhteensopivia laitteita eri hintapisteissä ja kategorioissa, sekä parempaa yhteensopivuutta laitteiden välillä. Mm. Sony ei tue nyky televisioissaan kuin LLDV formaattia. Kaikkien näiden muutosten tuloksena AV-synkronointi eri televisioiden välillä on nyt mahdollista, jonka lisäksi Dolby Vision  yhteensopivien laitteiden määrä on kasvanut merkittävästi LLDV formaatin lanseerauksen jälkeen.

Kalibrointipalvelut

Kauttamme saat ISF ja PVA kalibrointipalvelut niin televisioille kuin projektoreille. Käytämme Calman ja Colourspace ohjelmistoja, sekä Klein K10A + Jeri 1501 Hi-Res mittakalustoa. Jos olet kiinnostunut oman laitteesi kalibroinnista, niin ota meihin rohkeasti yhteyttä.

Kauttamme saat myös kattavat ja kokonaisvaltaiset AV-kokonaisuuksien suunnittelu ja toteutuspalvelut, tuotteita unohtamatta.

Jaa artikkeli


Ideaali