Näin asennat ja säädät kotiteatterisi

Kotiteatteri kaiuttimien sijoittelu

Näin asennat ja säädät kotiteatterisi

Kotiteatterijärjestelmän asentaminen ja säätäminen ei onneksi ole ydinfysiikkaa. Kokeilunhaluinen asenne ja tämä artikkeli auttavat sinua hyödyntämään laitteistosi täyden potentiaalin.

Oli kotiteatterisi millainen tahansa, sen huolellinen asentaminen ja säätäminen on erittäin tärkeää.

 

Vaikka sinulla ei olisikaan vuosien kokemusta ja ammattitason mittalaitteita, muutamilla yksinkertaisilla ohjeilla sekä edullisilla työkaluilla voit saada kotiteatterisi potentiaalista enemmän irti.

Nautinnolliseen lopputulokseen vaikuttaa:

 1. Tilan akustiikka
 2. Kaiuttimien sijoittelu ja asennuskulmat
 3. Subwooferin sijoittelu
 4. Subwooferin jakotaajuuden ja vaiheen säädöt
 5. Television tai projektorin kuvan säädöt
 6. Kuvan katselukulmat.

Älä hötkyile – lue ohjekirja!

Kun olet avannut kaikki järjestelmäsi osat laatikoistaan, ensimmäinen tehtäväsi on tutustua tuotteiden käyttöohjeisiin. Eri valmistajien tuotteilla voi olla merkittäviä eroja esimerkiksi kaiuttimien suositellussa suuntauksessa tai kuunteluetäisyydessä, joten ohjeisiin tutustuminen on erittäin tärkeää. Älä oikaise väärässä paikassa!

Näin asennat kotiteatterijärjestelmäsi

Etene kotiteatterisi asentamisessa tähän tapaan:
 1. Lue järjestelmäsi ohjekirjat
 2. Sijoita kaiuttimet paikoilleen ja suuntaa ne
 3. Kalibroi vahvistimesi
 4. Testaa automaattiasetusten toimivuutta ja kokeile erilaisia vaihtoehtoja
 5. Säädä kuva mieleiseksesi

Tyydyttävään lopputulokseen pääsee yleensä automaattiasetuksia ja yleisiä suosituksia kokeilemalla, mutta optimaalisen äänentoiston saavuttaminen edellyttää vaivannäköä. Muista, että voit tarpeen vaatiessa kutsua asiantuntijan tekemään asennuksen puolestasi.

Tärkeimmät työkalusi ovat korvasi. Kuulo on jokaisella yksilöllinen, ja erilaiset mieltymykset vaikuttavat sopivan äänentoiston löytymiseen.

Näin asennat ja säädät kotiteatterisi | Ideaali.fi

Pääkaiuttimet

Yllä näet perinteisen 7.1-kanavaisen järjestelmän suositellut kaiutinkulmat.

Kaiuttimien asennuskulmat ja suuntaus vaikuttavat äänikuvan kokoon ja jäsentyneisyyteen. Joissakin tapauksissa 45–60 asteen kulma vasemman ja oikean pääkaiuttimen välillä ei kuitenkaan ole mahdollinen. Kokemuksemme mukaan vielä noin 35º toimii usein, mutta sen pienempään kulmaan ei kaiutinta kannata asentaa ilman pakottavaa syytä.

Vasemman ja oikean pääkaiuttimen etäisyys on helppo määritellä eri kulmaluvuilla. Huomaa, että etäisyys lasketaan kaiuttimien etupaneelin keskilinjasta.

45° = kuuntelupisteen etäisyys kaiuttimien keskilinjaan * 0,84 on kaiuttimien etäisyys toisistaan

53° = kuuntelupisteen etäisyys kaiuttimien keskilinjaan on identtinen kaiuttimien välisen etäisyyden kanssa

60° = kuuntelupisteen etäisyys vasempaan tai oikeaan pääkaiuttimeen on identtinen kaiuttimien välisen etäisyyden kanssa.

45° on Hollywoodin elokuvastudioiden standardi, ja 60° on yleinen käytäntö monissa musiikkia miksaavissa studioissa. 53° on jotakuinkin niiden välillä.

Keskikaiuttimen tulee sijaita vasemman ja oikean pääkaiuttimen välissä, ja sen akustisen keskipisteen tulisi olla samalla korkeudella toisten pääkaiuttimien akustisen keskipisteen kanssa. Kaikkien pääkaiuttimien akustisten keskipisteiden tulisi puolestaan olla lähellä kuuntelijan korvia, kaiuttimien asentamista hyvin matalle tai korkealle tulisi mahdollisuuksien mukaan välttää  Kaiuttimen akustisena keskipisteenä voi useimmissa tapauksissa pitää kaiuttimen diskanttielementtiä.

Jos keskikaiuttimen akustista keskipistettä ei kuitenkaan käytännössä saa samalle korkeudelle pääkaiuttimien kanssa, keskikaiuttimen linjan olisi hyvä poiketa pääkaiuttimien keskilinjasta enintään 10º.

Mikäli keskikaiutin tulee selkeästi eri tasolle pääkaiuttimien kanssa on keskikaiutin syytä suunnata mahdollisimman tarkasti kohti kuuntelijan korvia. Toisinaan voi olla perusteltua nostaa kaikki kolme pääkaiutinta esimerkiksi näytön yläpuolelle ja suunnata ne alaspäin kohti kuuntelupistettä, mikäli näin voidaan välttää suuri ero keski- ja pääkaiuttimien akustisten keskipisteiden välillä.

Jos keskikaiutin tulee alemmaksi kuin pääkaiuttimet, kaiutin tulisi suunnata ylöspäin kohti kuuntelijan korvia. Se onnistuu esimerkiksi hyödyntämällä kaiuttimen etureunan alla suurempia kumitassuja kuin takareunassa.

Kumitassut kaiuttimien alle – heti.

Suosittelemme käyttämään kaiuttimien alla aina kumitassuja tai muita vaimentamiseen soveltuvia ratkaisuja. Ei ole hyvä, että kaiuttimet lepäävät kokonaan pöydän tai muun kovan pinnan päällä, sillä kotelon värähtely saa helposti vastakkaisen pinnan soimaan kaiuttimen mukana.

Kaiuttimien muodostaman äänikeilan eteen ei tule asentaa mitään esteitä. Jos kotiteatterissasi on kaksi penkkiriviä, pääkaiuttimien tulee sijaita niin korkealla, että eturivissä istuvien kehot eivät estä kaiuttimista lähtevän suoran äänen kulkua myös takariville.

Surroundkaiuttimet Dolby Atmos –kotiteattereissa

Dolbyn uusi Atmos-ääniformaatti on uudistanut surroundkaiuttimien asennussuosituksia. Atmos-järjestelmien surroundkaiuttimet suositellaan asennettavaksi noin 120 senttimetrin korkeudelle ja ne tulisi suunnata kuuntelupistettä kohti. Lisäksi Atmos-suosituksen mukaan kaiuttimien tulisi olla perinteiset, ääntä suoraan eteenpäin säteilevät mallit.

Suositus perustuu siihen, että Dolby Atmos -järjestelmässä äänet miksataan kahteen pystyakselilla olevaan äänikerrokseen, joista toinen sijoittuu samalle akselille kuuntelijan korvien kanssa ja toinen kuuntelijan yläpuolelle.

Kuuntelijan yläpuolisten äänien toisto voidaan toteuttaa kahdella tapaa. Jos huoneen korkeus on 2,6–3,8 metriä, paras vaihtoehto on joko kattoon upotettavat tai pinta-asenteiset kaiuttimet. Jos kattoon ei voi asentaa kaiuttimia, kattopintaa hyödynnetään äänten heijastamiseen. Silloin katon kautta muodostuva heijastus toimii virtuaalisena ylä-äänikaiuttimena.

Markkinoilla on useiden valmistajien versioita Dolby Atmos -yhteensopivista kaiuttimista, jotka ohjaavat ääntä kulmassa kohti kattoa virtuaalisen ylä-äänikaiuttimen luomiseksi. Lisäksi erillisenä hankittavien moduulien avulla jo käytössä olevia kaiutinjärjestelmiä voi täydentää Dolby Atmos -yhteensopivaksi.

Näin asennat ja säädät kotiteatterisi | Ideaali.fi
Dolby Atmos -järjestelmissä kuuntelupisteen yläpuolinen äänikenttä voidaan toteuttaa joko kattoon asennetuilla tai kattopinnan kautta ääntä heijastavilla kaiuttimilla. Heijastusta hyödyntäviä kaiuttimia käytettäessä katon tulee olla profiililtaan suora ja pinnaltaan ääntä heijastava.

Dolbyn suositusten orjallinen seuraaminen voi kotioloissa kuitenkin huonontaa kuuntelukokemusta. Suurissa tiloissa kuten elokuvateattereissa istumapaikan  vaihtamisella pari istuinta suuntaan tai toiseen ei ole suurta vaikutusta äänikentän tasaisuuteen, mutta tavallisen olohuoneen kokoisessa tilassa siirtyminen yhdenkin istumapaikan verran toiseen suuntaan voi kaataa äänikuvan vain lähimmän kaiuttimen puoleen. Silloin kokemus tasaisesta, kuuntelijan ympäröivästä äänikentästä luhistuu.

Näin asennat ja säädät kotiteatterisi | Ideaali.fi
Äänikentän tasaisuus etäisyydestä riippuen
Äänikentän tasaisuus kasvaa etäisyyden funktiona. Pienet muutokset istumapaikassa eivät merkitse dramaattisia muutoksia äänikentän tasaisuudessa, kun etäisyys kaiuttimiin on riittävän suuri. Tavoite on, että kuuntelupaikkojen välinen ero ei olisi suurempi kuin 3 desibeliä..

Suosittelemme, rakennettaessa kotioloihin kotiteatteria esimerkiksi kolmen istuttavan sohvan ympärille, että Dolbyn Atmos-suosituksia sovelletaan harkitusti tilan koon ja ominaisuuksien mukaan. Asennuksessa tulisi pyrkiä riittävään etäisyyteen surroundkaiuttimien ja kuuntelupisteen välillä, ja hyvin suuntaavien kaiuttimien sijaan voi olla perusteltua käyttää kaiuttimia, jotka säteilevät enemmän ääntä ympärilleen (bipolaarinen/dipolaarinen/tripolaarinen).

Kaiuttimien etäisyyttä kuuntelupisteeseen voi kasvattaa muun muassa kaiutinta nostamalla sekä asennuskulmia optimoimalla: kaiuttimet voi esimerkiksi sijoittaa 120 senttimetrin korkeuden sijaan 140–150 sentin korkeudelle ja asentaa kulman 90 asteen sijasta 110 asteeseen. Kaiuttimien pienellä nostolla voidaan monesti välttää myös sivulla olevan surroundkaiuttimen äänikeilan edessä istuminen ja osittainen blokkaaminen muilta kuulijoilta. Kaiuttimia ei kuitenkaan tule nostaa liian korkealle jotta Dolby Atmoksen ajatus kahdesta äänikerroksesta ei vesittyisi.

Surroundkaiuttimien optimikulmia kannattaa testata esimerkiksi tuoleja alustoina käyttäen. Kun kuunteluiden  perusteella löytyy optimaalinen paikka, voidaan kaiutin asentaa kiinteästi seinälle.

Monet ympärisäteilevät surroundkaiuttimet pienentävät äänikentän luhistumisen riskiä luomalla lähikentässä huomattavasti laajemman ja vaikeammin paikallistettavan äänilähteen kuin perinteisemmät, suoraan ääntä säteilevät kaiutinvaihtoehdot. Jos ympärisäteilevän surroundkaiutinsarjan omistaja kuitenkin haluaa takakaiuttimilta enemmän suuntaavutta, sisältävät monien valmistajien kaiuttimet kytkimen, jolla suuntakuvion voi vaihtaa bipolaariseksi, tripolaariseksi tai suoraan säteileväksi.

Mikäli olet rakentamassa kotiteatteria jossa on useita istumapaikkoja ja penkkirivejä, niin huomioi, että etenkin surroundkaiuttimien määrän kasvattaminen lisää myös todennäköisyyttä, että joku järjestelmän kuuntelijoista joutuu istumaan liian lähellä jotakin yksittäistä kaiutinta.

Jos järjestelmä luodaan ennen kaikkea yhden optimaalisen kuuntelupisteen ympärille ja muiden kuuntelupaikkojen toimivuus on hyväksytty kompromissi, Dolbyn suositukset ovat toimivia myös pienemmissä tiloissa.

Surroundkaiuttimet perinteisissä Dolby Digital- ja DTS-järjestelmissä

Perinteisissä Dolby Digital- ja DTS-järjestelmissä surroundkaiuttimien korkeuden tulisi olla noin 60–80 senttiä kuuntelijan korvan yläpuolella. Oikea sijainti riippuu rakenteiden mahdollistamista paikoista sekä kaiuttimien ominaisuuksista, joista saa lisätietoja valmistajan käyttöohjeista.

Surroundkaiuttimena voi hyödyntää joko perinteisiä suoraan eteenpäin ääntä säteileviä kaiuttimia tai ympärisäteileviä dipoli-, bipoli- ja tripoli-malleja. Jos kaiuttimet joutuu asentamaan suosituskorkeutta korkeammalle, yöunia on turha menettää – usein surroundkaiuttimina käytetään myös kattouppokaiuttimia.

Subwoofer

Dolby  ei ota kantaa subwooferin sijoittamiseen, mutta subwooferin paikalla on merkittävä vaikutus matalien taajuuksien toiston tasaisuuteen. Yleisesti subwooferin äänenpaine kasvaa lähempänä nurkkaa, mutta samalla bassotoiston lineaarisuus kärsii. Suosittelemme, että testaat subwooferia eri paikoissa parhaimman tuloksen löytämiseksi. Tavoitteena on mahdollisimman dynaaminen ja tasainen basson toisto. Sijoituspaikkaa kannattaa ensimmäisenä koettaa löytää huoneen leveyden neljänneksen ja keskikohdan väliltä.

Jos basso tuntuu aneemiselta tai liian voimakkaalta, voi kuuntelupaikka sijaita niin sanotussa huonemoodin minimissä tai maksimissa. Silloin istumapaikan siirtäminen eteen, taakse tai sivulle voi ratkaista ongelman. Huomaa, että istumapaikan sijoittamista huoneen takaseinustalle tai nurkkaan tulee välttää viimeiseen asti.

Vahvistin

Vahvistimen kalibrointi

AV-vahvistimien automaattikalibroinnit ovat erittäin herkkiä ulkoisille äänille. Parhaan kalibrointituloksen saat, kun

 1. Kytket koneellisen ilmanvaihdon pois tai pienimmälle asetukselle ja
 2. Suljet kunnolla kaikki ovet ja ikkunat.
 3. Pysyt hiljaa kalibroinnin ajan.

Mittauksia tehdessäsi aseta mikrofoni kutakuinkin kuuntelupaikalla istuvan kuuntelijan korvien korkeudella. Tarkemmat ohjeet kannattaa tarkistaa laitteiston ohjekirjasta.

Kun automaattikalibrointi on valmis, tarkista ja tarvittaessa korjaa vahvistimen tekemät etäisyysasetukset,  kaiutinkohtaiset tasot ja jakotaajuudet. Subwooferin tasoa voi nostaa yleensä 3–4 desibeliä pääkaiuttimia korkeammaksi.

Vahvistimen prosessoinnit

Ensimmäisten kuuntelujen aikana testaa ja vertaile vahvistimen  asennusautomatiikan asettamia erilaisia äänen prosessointeja. Monet automatiikat saattavat taajuusvasteen muokkauksen lisäksi asettaa päälle prosessointeja kuten esimerkiksi äänenvoimakkuuden mukana muuttuvia taajuusvasteen muutoksia. Näissä ominaisuuksissa paras valinta on se, joka miellyttää eniten omaa korvaasi.

Testejä kannattaa tehdä sekä elokuvilla että musiikilla.  Suosittelemme, että kytket vahvistimista ja mahdollisista äänilähteistä pois kaikki dynamiikan kompressiot. Usein luonnollisin lopputulos saavutetaan, kun vahvistimen  äänen jälkiprosessoinnit pidetään vähäisinä tai niitä ei hyödynnetä ollenkaan.

Vahvistimen kaiutinasetukset

Automaattikalibrointi asettaa myös kaiuttimien koot ja jakotaajuudet. Suosittelemme, että kokeilet vahvistimen itse asettamien asetusten lisäksi myös seuraavia asetuksia ja valitset niistä paremmin toimivat. Yleensä nämä tai vahvistimen omat asetukset takaavat tyydyttävän lopputuloksen. Mikäli järjestelmäsi ei sisällä subwooferia ei vahvistimen asettamiin kaiutinkohtaisiin jakotaajuuksiin pääsääntöisesti tarvitse puuttua.

 • Kaikki kaiuttimet subwooferia lukuun ottamatta: 80 Hz
 • LFE: 120 Hz

Kuvasäädöt

Television kuvan kunnollinen säätäminen edellyttää jonkinlaisen testi-DVD:n, Blu-rayn tai signaaliprosessorin käyttöä. Levyjen mukana tulee yleensä ohjeet erinäisten testikuvien käyttämisestä kuvan säätämiseksi. Kytke heti pois mahdolliset vivid-, dynamic- tai store-kuvatilat ja valitse THX-tila, jos televisiossa on sellainen. Jos sitä ei ole, muita lähtökohdaksi yleisesti soveltuvia vaihtoehtoja ovat natural, Rec709, Movie tai HDTV.

Location, location, location (ja akustiikka)

Jos haluat hyödyntää kotiteatterisi todellisen suorituskyvyn, panosta akustiikkaan sekä kaiuttimien sijoitteluun. Valmistajien lupauksista huolimatta vahvistimien huonekorjaimet eivät ole ihmelaitteita, jotka kykenisivät korjaamaan huoneakustiikan asettamien haasteiden lisäksi kaikki kaiutinsijoittelusta tai kuuntelupaikasta aiheutuvat ongelmat.

Näin hyödynnät apuvälineitä kotiteatterisi säätämisessä

Desibelimittari

Kotiteatterijärjestelmää hankkiessasi varaa budjetista muutama kymppi asialliseen desibelimittariin tai mobiililaitteeseen hankittavaan ulkoiseen mittamikrofoniin ja yhteensopivaan sovellukseen. Vaikka tabletteihin ja älypuhelimiin on saatavissa äänenpainetta mittaavia sovelluksia, mobiililaitteiden omien mikrofonien taajuusvasteissa on todistetusti merkittäviä eroja. Siksi emme voi varauksetta suositella mobiilisovelluksen hyödyntämistä kotiteatterijärjestelmän säätämisessä.

Kun AV-vahvistimen automatiikka on tehnyt omat säätönsä, tarkista ensimmäisenä, että kaiuttimien suhteelliset äänenvoimakkuudet ovat yhtenäiset.

Kytke vahvistimen sisäinen testikohina käyttöön ja säädä kanavakohtaista äänenvoimakkuutta, kunnes kuuntelupaikalta mitattuna keskikaiutin näyttää 75 desibelin lukemaa. Sitten mittaa muut kaiuttimet ja säädä tarvittaessa kaiutinkohtaisia tasoja, niin että muut kaiuttimet vastaavat keskikaiutinta.

Subwooferin tasoa voit koittaa nostaa muutaman desibelin (2–6 dB), sillä korvan herkkyys matalilla taajuuksilla on pienempi. Siksi muutaman desibelin korostus kuulostaa usein miellyttävämmältä ja luonnollisemmalta. Valitse asetus, joka miellyttää eniten omaa korvaasi.

Surroundkaiuttimissa kannattaa kokeilla 1–2 desibeliä pienempää asetusta kuin pääkaiuttimissa. Psykoakustisissa testeissä on huomattu, että ihminen kokee sivuilta ja takaa tulevat äänet voimakkaampina kuin edestä, vaikka äänenvoimakkuudessa ei olisi mitattavaa eroa.

Näin asennat ja säädät kotiteatterisi | Ideaali.fi
Denon-vahvistimen valikko kaiuttimien äänenvoimakkuuksien tasaamiseen.

Kun AV-vahvistimesi automatiikka on tehnyt omat säätönsä kannattaa sinun ensimmäisenä tarkistaa, että järjestelmä on asettanut kaiutinten suhteelliset äänenvoimakkuudet yhtenäisiksi.

Kytke vahvistimen sisäinen testikohina käyttöön ja säädä kanavakohtaista äänenvoimakkuutta kunnes keskikaiuttimesta kuuntelupaikalta mitattuna dB- mittari näyttää 75dB lukemaa. Tämän jälkeen mittaa kaikki muut kaiuttimet ja säädä tarvittaessa kaiutinkohtaisia tasoja siten, että muiden kaiuttimien tasot vastaavat keskikaiuttimen tasoa.

Tästä syystä muutaman desibelin korostus kuulostaa monesti miellyttävämmältä ja luonnollisemmalta. Kokeile mikä asetus vastaa parhaiten omia mieltymyksiäsi.

Surroundkaiuttimien osalta kannattaa kokeilla 1-2dB pääkaiuttimia alempaa asetusta. Psykoakustisissa testeissä on huomattu, että ihminen kokee sivuilta ja takaa tulevat äänet voimakkaampina kuin edestä tulevat äänet, vaikka äänenvoimakkuudessa ei olisi eroa.

Mittanauha

Perinteinen mittanauha on loistava apuväline kaiuttimien asentamiseen. Kun AV-vahvistimesi automatiikka on asettanut kaiuttimien etäisyydet, tarkista että ne vastaavat mittanauhan lukemia. Etäisyydet tulee mitata kuuntelupisteestä. Korjaa väärät etäisyydet vahvistimen valikosta.

Jos järjestelmääsi kuuluu subwoofer, johon vahvistimen mukaan on pidempi matka kuin oikeasti onkaan, ero voi johtua subwooferin sisältämän elektroniikan aiheuttamasta viivästymästä, jonka vahvistin tulkitsee kasvaneeksi etäisyydeksi. Erotus ei siis välttämättä johdu vahvistimen tekemästä virheestä vaan kertoo subwooferin todellisen akustisen etäisyyden kuuntelupisteeseen.

Yksi yleisimmistä automaattisten kalibrointijärjestelmien synneistä on kuitenkin juuri subwooferin etäisyyden väärinarviointi ja siitä seuraava pääkaiuttimien ja subwooferin kehno integraatio. Muissa kaiuttimissa eroa todellisen mitatun etäisyyden sekä järjestelmän ilmoittaman etäisyyden välillä ei pitäisi olla.

Voit koittaa sovittaa subwooferisi ja pääkaiuttimiesi todelliset viiveet desibelibelimittarin ja testisignaalin avulla. Lataa ensiksi netistä signaaligeneraattorisovellus tai testilevy, jolta löytyy pääkaiuttimille asetetun jakotaajuuden mukainen testisignaali.

Apple signaaligeneraattoti mobiililaitteille.
Android signaaligeneraattori mobiililaitteille.

Kaikissa nykyaikaisissa kotiteatterivahvistimissa on valikko kaiuttimien jakotaajuuksien säätämiseksi.

Näin asennat ja säädät kotiteatterisi | Ideaali.fi
Näin kaiuttimien jakotaajuudet esittää Onkyon AV-vahvistin. Taajuuksia matalammat äänet ohjataan subwooferin toistettavaksi, jos järjestelmään kuuluu sellainen.

Kokemuksemme mukaan suurin osa AV-vahvistimien automatiikoista asettaa kookkaampien kaiuttimien jakotaajuudet 40 hertsin tietämiin. Jos järjestelmään kuuluu subwoofer, suosittelemme kokeilemaan merkittävästi korkeampaa taajuutta. Hyvä lähtökohta on 80 hertsiä, josta asetusta voi alkaa säätää omien kuunteluiden ja mahdollisten mittaustulosten pohjalta.

Kun olet asettanut jakotaajuudet 80 hertsiin, merkitse vahvistimesi automatiikan määrittelemä subwooferin etäisyys paperille ja mittaa sitten oikea fyysinen etäisyys kuuntelupaikalle. Syötä mittaamasi arvo vahvistimeesi subwooferin etäisyydeksi. Toista testilevyn tai mobiilisovelluksen testikohina pääkaiuttimista valitsemasi jakotaajuuden mukaan (80Hz). Tarkista, että subwoofer on päällä ja että sen oma jakosuodinsäätö on joko maksimiasetuksessaan tai kokonaan ohitettu (bypass).

Kytke desibelimittarisi C-painotukselle ja mittausnopeus hitaalle. Kirjoita mittarin näyttämä desibelilukema paperille. Mikäli testilevyltä tai signaaligeneraattorista löytyy myös 5-10Hz korkeampi testikohina niin mittaa myös sen antama lukema. Lisää nyt etäisyyttä asteittain vahvistimen asetuksista ja kirjaa desibelit muistiin, kunnes olet lisännyt etäisyyttä enintään kahden metrin verran. Kaksi metriä on noin puolet 80 hertsin aallonpituudesta, joten kahden metrin muutos subwooferin asetetussa etäisyydessä tarkoittaa käytännössä taajuuden vaiheen 180 asteen muutosta. Se riittää saman ja vastakkaisen vaiheen etäisyyden löytymiseksi.

Desibelimittari näyttää korkeinta arvoa silloin, kun pääkaiuttimien ja subwooferin vaiheet ovat samat. Alhaisin arvo on silloin, kun vaiheet ovat vastakkaiset. Kun löydät 0–2 metrin väliltä korkeimman desibelilukeman, valitse se etäisyys vahvistimesi asetukseksi.

Mittauksia ei kannata tehdä muutaman sentin lisäyksillä, vaan suosittelemme 30 senttimetrin lisäyksiä. Korkeimman desibelilukeman löydyttyä voit vielä säätää etäisyyttä tarkemmin pienemmillä askeleilla parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi.

Yleensä paras asetus löytyy 0,6–1,2 metrin etäisyyden lisäämisellä suhteessa mittanauhan antamaan lukemaan, mutta koska eri subwooferit käyttäytyvät eri tavalla, mittausten tekeminen on ainoa tapa varmistua asiasta.

Testilevyt

Markkinoilla on useita kotiteatterijärjestelmän virittämiseen tarkoitettuja testilevyjä. Yksi selkeimmistä on Disneyn WOW. Se sisältää testisignaaleja ja -kuvia, joiden avulla kotiteatterin äänen- ja kuvantoiston saa säädettyä kuntoon. Levy sisältää selkeät ohjeet eri testien käytöstä ja hyödyntämisestä. Levyä voi ostaa useista nettikaupoista, esimerkiksi Amazonista.

Voit tehdä säätöjä ilman testilevyäkin muun muassa vahvistimiin integroitujen testisignaalien avulla, mutta ne eivät ole yhtä monipuolisia kuin Disney WOW’ssa. Levyä ostaessasi varmista, että se on Region Free -versio.

Testilevyjä äänentoiston säätämiseen löytyy myös muun muassa Spotifysta.

Omat korvat

Luota korviisi, kun arvioit eri AV-vahvistimien automaattisten huonekorjaimien tekemiä muutoksia. Tarkistettuasi ensin kanavakohtaiset äänenvoimakkuudet ja etäisyysasetukset kuuntele sinulle tuttuja elokuvia ja musiikkia.

Jos vahvistimesi sen mahdollistaa, kytke huonekorjaus päälle ja pois päältä ja kuuntele, kumpi kuulostaa sinusta miellyttävämmältä. Älä epäile kuuloasi, jos huonekorjaimen ääni on sinusta huonompi, sillä automaattiset huonekorjaimet ovat hyvin herkkiä erilaisille häiriöille.  Lisäksi markkinoilla olevien laitteiden huonekorjaimien toimivuudessa on suuria eroja. Lopullinen totuus vahvistimestasi paljastuu vain kuuntelemalla.

Jaa artikkeli


Ideaali