Istumapaikkojen merkitys kotiteatteria ja 2-kanava kuunteluhuonetta suunniteltaessa.

Istumapaikkojen merkitys kotiteatteria ja 2-kanava kuunteluhuonetta suunniteltaessa.

Yksi vähimmälle huomiolle jäävistä tekijöistä kotiteatteria suunniteltaessa on monesti yksi kriittisimmistä – istumapaikkojen sijoittelu. 

Istumapaikkojen merkitys kotiteatteria ja 2-kanava kuunteluhuonetta suunniteltaessa. | Ideaali.fi
 

Kotiteatteria suunniteltaessa istuimien ja niiden sijoittelun tärkeys jää usein vaille riittävää huomiota. Suurin osa asiakkaista kiinnittää kyllä huomiota järjestelmän audio- ja videolaitteistoihin koska ne ovat selkeimmät elementit, jotka siirtävät elokuvien ja musiikkiäänitteiden tapahtumat koteihimme, mutta istuimet ja niiden sijoittelu jää helposti vain sivujuonteeksi kokonaisuutta mietittäessä.

Etenkin kotiteattereita suunniteltaessa eräs keskeisimmistä tekijöistä järjestelmän kokonaisvaltaisen suorituskyvyn kannalta on istuimien sijoittelu. Lähtökohtaisia huomioon otettavia seikkoja tuoleja ja niiden sijoittelua mietittäessä ovat mm. kuinka monelle henkilölle halutaan istumapaikka ja mikä on huoneen käyttötarkoitus – olohuone vaatii todennäköisesti erilaisia istuinratkaisuja kuin tarkoitukseen räätälöity kotiteatterihuone.

Istumapaikkojen määrä

Suomessa haasteeksi nousee suhteellisen pienet huonekoot yhdistettynä asiakkaan havittelemaan suureen istumapaikkojen määrään. Tämä yhdistelmä voi johtaa tilanteeseen, jossa kaikki huoneen istumapaikat ovat kuuntelu- ja katselukokemukseltaan kompromisseja, koska istuimien määrä ei ole oikeassa suhteessa huoneen kokoon ja järjestelmän optimaaliseen toimintaan huoneessa.

Istuinratkaisut tulee myös sovittaa huoneen käyttötarkoitukseen ja henkilökohtaisiin mieltymyksiin. Kun kotiteatteria hyödynnetään myös mm. urheilulähetysten katseluun ja huoneen koko antaa myöden voidaan huoneen takaosaan vaikka toteuttaa pienimuotoinen baarisaareke baarijakkaroineen, minkä äärellä voidaan nauttia virvokkeista. Tällöin tilan takaosa voi toimia rentouttavana urheilumekkana kaveriporukalla matseja katseltaessa, ja mukavilla kotiteatterituoleilla varustettu etuosa toimii taas täysivaltaisena teatterina elokuvia katseltaessa.

Istumapaikkojen merkitys kotiteatteria ja 2-kanava kuunteluhuonetta suunniteltaessa. | Ideaali.fi


Kuvantoisto ja istumapaikat

Oikea kuvakoko muodostuu henkilökohtaisten preferenssien ja istumapaikkojen etäisyyden yhdistelmästä. Toisin sanoen, istumapaikkojen määritteleminen on ensiarvoisen tärkeää myös kuvakoon määrittelyn kannalta. 

Kun huoneeseen on tulossa vain yksi rivi istumapaikkoja, istumapaikkojen ja kuvakoon suhteen sovittaminen on suhteellisen mutkatonta, etenkin jos istumapaikkoja saadaan siirrellä hyvin vapaasti. Tällöin omat preferenssit näyttelevät merkittävintä osuutta päätöksessä – istumapaikan ja näytön etäisyyden suhdetta muutetaan sen mukaan, milloin kuva täyttää katselijan näkökentän halutulla tavalla huoneen mahdollistamien mittojen puitteissa. Yhdet meistä tykkäävät mennä istumaan elokuvateatterissa tilan etuosaan, toiset keskelle ja jotkut aivan salin taakse – tältä osin siis henkilökohtainen preferenssi vaikuttaa merkittävästi. Alalla on tiettyjä suosituksia, joista suosittelemme seuraamaan ainakin sitä, että kuvan yläreuna ei nouse 15 astetta enempää katselulinjalta. Näin vältytään niskakivuilta, kun koko kuvan nähdäkseen ei tarvitse taittaa päätä ylöspäin.

Haluttaessa huoneeseen useampia penkkirivejä muuttuu yhtälö nopeasti vaikeammaksi. Tällöin suosittelemme, että mahdollisuuksien mukaan keskimmäinen rivi asennetaan sellaiselle etäisyydelle näytöstä, mistä kuvan katseleminen tuntuu luontevimmalta. Suurissa huoneissa, joihin mahtuu lukuisia penkkirivejä, on helpompi löytää useampia istuinpaikkoja, joista kuvan seuraaminen on luontevaa ja miellyttävää. Kun pieniin huoneisiin halutaan useita penkkirivejä, ajaudutaan usein tilanteisiin, joissa eturivi on hankalan lähellä näyttöä ja takarivi taas ajautuu niin taakse suhteessa kuvakokoon, että vaikutelma katselijan ympäröivästä elämyksestä jää vajaaksi. Tällöin juuri kukaan ei pääse nauttimaan optimaalisesta kokemuksesta. Tästä syystä usein suosittelemmekin pieniin huoneisiin yhtä kiinteää penkkiriviä, jonka lisäksi istumapaikkoja saadaan lisää esimerkiksi säkkituoleilla ja muilla siirrettävillä istuinratkaisuilla.

Myös istumapaikkojen sijaintia mietittäessä voimme hyödyntää alan standardeja ohjenuorina. Pyri siihen, että katselukulma ei olisi yhdeltäkään istumapaikalta yli 62 astetta tai alle 35 astetta. Parhaat paikat asettuvat usein 45-55 asteen katselukulman alueelle. Näiden etäisyyksien ulkopuolelle jäävissä paikoissa voidaan sitten hyödyntää siirrettäviä istuinratkaisuja kuten jo edellä mainittuja säkkituoleja ja joissain tapauksissa myös istuimien suuntaaminen sisäänpäin voi tulla kyseeseen. Ja yllä mainittu sääntö 15 asteen maksimi kulmasta suhteessa kankaan ylälaitaan kannattaa sekin pitää lähtökohtaisena ohjenuorana. 

Äänentoisto ja istumapaikat

Istumapaikkojen merkitys kotiteatteria ja 2-kanava kuunteluhuonetta suunniteltaessa. | Ideaali.fi

Kunkin huoneen fyysiset mitat vaikuttavat osaltaan siihen, miten ääni käyttäytyy kyseisessä tilassa. Suorakaiteen muotoisten tilojen akustinen käyttäytyminen on suhteellisen luotettavasti mallinnettavissa. Tällaisen mallinnuksen pohjalta voidaan huoneesta määritellä alueita, joita tulisi mahdollisuuksien mukaan välttää istumapaikkoina silloin kun äänenlaadulle asetetaan korkeat kriteerit. Tarpeen vaatiessa huoneen akustinen käytös voidaan vielä kartoittaa tarkemmin paikanpäällä tehtyjen mittausten avulla ennen lopullisten istumapaikkojen lukkoon lyömistä.

Istumapaikkoja ei myöskään tulisi asentaa hyvin lähelle huoneen rajapintoja. Monesti asiakkaiden lähtökohtaisena ajatuksena on työntää sohva huoneen takaseinään kiinni, se on kuitenkin sijoitukseltaan yksi huonoimmista mahdollisista paikoista, mitä voi valita. Istumapaikat kannattaisi pyrkiä pitämään minimissään 50cm etäisyydellä rajapinnoista ja mikäli käytössä on takasurroundkaiuttimet, etäisyys niihin saisi mielellään olla minimissään metri. Huoneen oikeaoppisella akustoinnilla, kaiutinmalleilla ja sijoittelulla voidaan myös osaltaan vaikuttaa potentiaalisten istumapaikkojen määrään ja sijoitukseen – lähtökohtaisesti kannattaa kuitenkin välttää sijoituksia jotka ovat jo lähtökohtaisesti epäedullisia.  

Kaiuttimille on monikanavaformaatteja luotaessa määritelty tietyt optimaaliset sijoituskulmat suhteessa istumapaikkaan. Useita istumapaikkoja sisältävissä huoneissa nämä kulmaluvut eivät luonnollisesti ole mahdollisia toteutettavia jokaiselle istumapaikalla, mutta silti oikeaoppisella suunnittelulla päästään parempaan lopputulokseen kuin summittaisella istuimien sijoittelulla. 

Istumapaikkojen sijainti voi osaltaan vaikuttaa myös kaiutinvalintoihin. Aina etäisyyden tuplaantuessa tarvitsemme neljä kertaa enemmän tehoa saavuttaaksemme saman äänenpaineen kuuntelupaikalla – eli jos surroundkaiutin on metrin etäisyydellä kuuntelupaikasta ja pääkaiuttimet 4 metrin etäisyydellä, niin on selvää että pääkaiuttimet joutuvat työskentelemään huomattavasti enemmän saman äänenpaineen tuottamiseksi kuuntelupaikalle kuin surroundkaiuttimet – tämä yksinkertainen seikka tulee huomioida kun järjestelmää kasataan. 

Istuimien tyyppi ja pintamateriaalit

Istumapaikkojen merkitys kotiteatteria ja 2-kanava kuunteluhuonetta suunniteltaessa. | Ideaali.fi

Istuimien visuaalisella ilmeellä ja istuinmukavuudella on luonnollisesti myös suuri merkitys lopputuloksen kannalta. Yksittäinen elokuva voi kestää jopa 3-4 tuntia, joten istuinmukavuuteen kannattaa panostaa. Istuimien pintamateriaalin valinnassa painaa materiaalin helppo hoitoisuus, sekä joissain tilanteissa akustinen soveltuvuus. Mahdollisuuksien mukaan istuimia kannattaa käydä kokeilemassa itse perheenjäsenten kanssa. Pintavaihtoehtoina on yleisesti tarjolla nahka ja kangas. Nahka on helppo hoitaa ja pyyhkiä, jos siihen kaatuu nesteitä, kangas on taas monesti hengittävämpi ja akustisesti heijastamattomampi materiaali. Oikea vaihtoehto löytyy lopulta omia tarpeita ja mieltymyksiä kuuntelemalla ja myyjää konsultoimalla. 

Räätälöityihin kotiteatterituoleihin sisältyy monesti myös optioina saatavat kuppitelineet, moottoroidut jalka- ja selkätuet, USB lataustelakat ja muut lisävarusteet.

Kotiteatterin suunnittelu sisältää monia huomioon otettavia osa-alueita, joissa ammattitaitoisen suunnittelijan apu voi säästää harrastajan monilta virheiltä, murheilta ja turhalta rahanmenolta. Tee se itse -rakentaja löytää kuitenkin netistä paljon hyvää informaatiota, minkä pohjalta voi tehdä myös omia onnistuneita valintoja ja ratkaisuja.

Meiltä saat kattavat suunnittelu ja toteutuspalvelut yli 25v kokemuksella. Toimitiloissamme Vantaan Porttipuistossa aivan IKEAn vieressä pääset tutustumaan tuotteisiimme ja käytännön ratkaisumalleihin. 

Tutustu kotiteatterituoli mallistoomme täältä. 

Jaa artikkeli


Ideaali