Akustisesti läpäisevä valkokangas

Akustisesti läpäisevä valkokangas

Paras valinta kotiteatterin heijastuspinnaksi

Johtavat elokuvateatterit ovat jo vuosikymmenien ajan hyödyntäneet akustisesti läpäiseviä valkokankaita niiden kiistattomien etujen johdosta. Akustisesti läpäisevää valkokangasta käyttämällä kyetään luomaan kokonaisuus, jossa kuva ja ääni toimivat aukottomasti yhteen. Siksi nämä valkokankaat muodostavat erinomaisen lähtökohdan myös kotiteatterijärjestelmän perustaksi.

Onnistunut elokuvaelämys edellyttää, että katselija kykenee uppoutumaan elokuvaan kokonaisvaltaisesti unohtaen toistolaitteiston olemassaolon. Tästä syystä toistolaitteisto kannattaa suunnitella siten, että tekniset tekijät eivät vie huomiota itse elokuvasta vaan tukevat elokuvan kerrontaa.

Korkealaatuisen kotiteatterijärjestelmän luomisessa on otettava huomioon useita osa-alueita: tilan akustiset ominaisuudet, kaiuttimien ja kuuntelupaikan oikeaoppiset sijainnit, katselukulmat, pintojen heijastavuus jne. Pääkaiuttimien sijoittaminen optimipaikoilleen on mahdollista kun käytetään akustisesti läpäisevää valkokangasta. Perinteistä valkokangasta tai televisiota käytettäessä joudutaan melkein poikkeuksetta tekemään kompromissi joko kaiuttimien tai kuvapinnan sijoittamisen suhteen.

Akustisesti läpäisevä valkokangas | Ideaali.fi
Akustisesti läpäisevän valkokankaan hyödyntäminen mahdollistaa pääkaiuttimien optimaalisen sijoittelun sekä suuntaamisen. Samalla katselukulmat voidaan pitää optimaalisina. Tämä on harvoin mahdollista perinteistä valkokangasta tai televisiota käytettäessä.

Yleiset haasteet televisiota ja perinteisiä valkokankaita käytettäessä

Perinteisiä valkokankaita tai televisiota käytettäessä päädytään yleisimmin ratkaisuun, jossa järjestelmän keskikaiutin asennetaan joko valkokankaan tai television ylä- tai alapuolelle. Ääriesimerkeissä keskikaiutin voi päätyä jopa aivan lattian- tai katonrajaan. Joskus keskikaiutin tai kaikki kolme pääkaiutinta sijoitetaan hyvin alas ja kaiuttimen suoran äänen linjalle asetetaan vielä rahi, sohvapöytä tai muu este. Tämä on pahin mahdollinen vaihtoehto.

Akustisesti läpäisevä valkokangas | Ideaali.fi
Akustisesti läpäisevän valkokankaan hyödyntäminen mahdollistaa pääkaiuttimien optimaalisen sijoittelun sekä suuntaamisen. Samalla katselukulmat voidaan pitää optimaalisina. Tämä on harvoin mahdollista perinteistä valkokangasta tai televisiota käytettäessä.

Optimaalisessa tilanteessa keskikaiuttimen akustisen keskipisteen tulisi sijaita samalla korkeudella vasemman ja oikean pääkaiuttimen akustisten keskipisteiden kanssa, minkä lisäksi kaikkien kolmen pääkaiuttimen akustisen keskipisteen tulisi sijaita jokseenkin katselijan pään korkeudella. Mikäli akustisen keskipisteen sovitus pysty-akselilla keskikaiuttimen ja pääkaiuttimien välillä ei ole mahdollista, tulisi eron pysyä 10° sisällä.

Kerrontaa tukevan uskottavan ja mukaansatempaavan äänimaailman luonti edellyttää, että äänet toistuvat valkokankaalla nähtyjen tapahtumien mukaisesti. Mikäli keskikaiutin on sijoitettu eri korkeusakselille kuin pääkaiuttimet, elokuvassa valkokankaan tai television poikki lentävän avaruusaluksen tms. ääni hyppää keskivaiheilla kuvan ylä- tai alareunaan. On selvää, että vakuuttava illuusio elokuvan tapahtumissa mukana olosta kärsii tällaisessa tilanteessa.

Akustisesti läpäisevä valkokangas | Ideaali.fi
Uskottavan ja elokuvan tapahtumiin mukaansa tempaavan äänikuvan luominen onnistuu parhaiten, kun äänen suunta vastaa tarkasti elokuvan tapahtumia.

Toinen merkittävä etu akustisesti läpäisevää valkokangasta käytettäessä on mahdollisuus hyödyntää kolmea identtistä pääkaiutinta, myös käytettäessä suurikokoisia jalusta- tai lattiakaiuttimia. Näin varmistutaan siitä, että äänten siirtyessä kaiuttimien välinen sointitasapaino pysyy identtisenä – seikka jolla on suuri merkitys uskottavan äänikuvan luomisessa.

Akustisesti läpäisevä valkokangas | Ideaali.fi
Optimaalisessa tilanteessa keskikaiuttimen akustinen keskipiste tulisi sijoitettaa samalle linjalle pääkaiuttimien akustisen keskipisteen kanssa.
Jokaisella kaiuttimella on ns. akustinen keskipiste. Se sijaitsee yleensä kaiuttimen diskantti- ja keskiäänielementin välissä. Keskikaiuttimen sijoittaminen eri linjalle pääkaiuttimien akustisen keskipisteen kanssa heikentää uskottavaa äänikuvaa. Kolme soinniltaan identtistä ja oikein sijoiteltua kaiutinta muodostavat aukottoman ja vakuuttavan äänikuvan.

Kahdenlaisia akustisesti läpäiseviä kankaita

Markkinoilla on kahdella eri toteutustavalla valmistettuja valkokankaita, joita myydään akustisesti läpäisevinä. Näitä ovat ns. perforoidut ja kudotut kankaat. Perforoidut valkokankaat hyödyntävät kiinteää, yleensä vinyylistä valmistettua heijastuspintaa, johon on puhkottu halutun kokoisia reikiä tietyllä tiheydellä. Kudotut valkokankaat ovat taas nimensä mukaan kudottuja. Tämän tyypin kankaissa ääni kulkee materiaalin läpi sekä kudosten välistä.

Yleisesti ottaen perforoituja valkokankaita ei enää juurikaan käytetä toteutettaessa korkealaatuisia AV-järjestelmiä. Perforoituja kankaita markkinoidaan akustisesti läpäisevinä, mutta käytännössä niiden aiheuttamat haasteet korkealaatuisen äänentoiston toteuttamisen kannalta ovat niin suuria, että emme suosittele niiden käyttöä.

Suurimpia perforoitujen kankaiden ongelmia ovat kankaan epälineaarinen äänenvaimennus ja merkittävä kampasuodinilmiö. Southamptonin yliopiston suorittamassa testissä vertailtiin erilaisia valkokankaita, joita markkinoidaan akustisesti läpäisevinä. Testissä olleiden perforoitujen kankaiden vaimennus vaihteli 5000–16000 Hz:n välillä noin 8 dB! Korkealaatuisilla kudotuilla kankailla vastaama lukema oli noin 1 dB. Kun otetaan huomioon, että 3 dB:n äänenvoimakkuuden lisäys edellyttää kaiuttimelle syötetyn tehon tuplaamista, on ilmeistä, että 8 dB:n kohdalla kyseessä ei ole merkityksetön ilmiö.

Tämän lisäksi testissä ilmeni perforoitujen kankaiden merkittävä kampasuodinilmiötä aiheuttava akustinen takaisinheijastus – kampasuodinilmiö aiheuttaa kuoppia ja korostumia kaiuttimen taajuusvasteeseen vääristäen sointitasapainoa entisestään.

Akustisesti läpäisevä valkokangas | Ideaali.fi
Kampasuodinilmiö muodostuu kun ääni kimpoaa heijastusmateriaalin pinnasta takaisin kohti kaiutinta.

Useat tahot suosittelevat perforoituja kankaita käytettäessä kaiuttimien ja kankaan väliin jätettäväksi 30 cm rakoa yllämainittujen haasteiden kompensoimiseksi. Tämän lisäksi kaiuttimet tulisi asentaa vähintään 10⁰ kulmaan suhteessa kankaan pintaan. Perforoiduilla kankailla ei näiden toimenpiteiden jälkeenkään päästä lähellekään korkealaatuisten kudottujen kankaiden suorituskykyä.

Korkealaatuiset kudotut kankaat mahdollistavat kaiuttimien sijoittamisen valkokankaan välittömään läheisyyteen ilman erillistä kulmansäätöä suorituskyvyn tästä kärsimättä. On kuitenkin syytä muistuttaa, että ilmaista lounasta ei ole – markkinoilla on monen tasoisia kudottuja kankaita, joita myydään akustisesti läpäisevinä. Osa testaamistamme kudotuista kankaista on kuitenkin muistuttanut mittaustulostensa pohjalta perforoituja kankaita. Siksi onkin tärkeää, että järjestelmään valitusta valkokankaasta on olemassa luotettava mittaustulos, joka kertoo kankaan todellisista ominaisuuksista. Tähän mennessä heikoimmin testeissämme pärjänneet kudotut valkokankaat ovat olleet kiinalaisten valmistajien edullisia tuotteita.

Akustisesti läpäisevä valkokangas | Ideaali.fi
Perforoidut kankaat pohjautuvat kiinteälle projisointimateriaalille johon on puhkottu reikiä.
Akustisesti läpäisevä valkokangas | Ideaali.fi
Kudotut kankaat ovat nimensä mukaisesti kudottu – kuvassa ScreenExcellence EN4K akustisesti läpäisevä kudottu kangas.

Kuvantoisto

Värineutraaliutensa lisäksi korkealaatuisten akustisesti läpäisevien valkokankaiden tulisi olla vapaita ns. moire-ilmiöstä ja yhteensopivia vähintään Full HD -resoluution kanssa. Suurin osa myymistämme kudotuista kankaista on yhteensopivia aina 4K resoluutioon asti.

Akustisesti läpäisevä valkokangas | Ideaali.fi
Perinteisiä perforoituja akustisesti läpäiseviä valkokankaita käytettäessä kankaaseen puhkottujen reikien ja projektorin tuottaman pikseliverkon osuessa kohdalleen muodostuu kuvaan ns. moiré-ilmiö. Tätä ilmiötä ei esiinny edustamissamme kudotuissa kankaissa.

Yhteenveto

Mukaansatempaavan ja uskottavan elokuvaelämyksen edellytyksenä on mielenkiintoisen tarinan lisäksi korkealaatuinen kuvan- ja äänentoisto. Pyrittäessä tähän lopputulokseen kannattaa järjestelmän kuvapinnaksi valita korkealaatuinen akustisesti läpäisevä valkokangas sekä optimoida tilan akustiikka ja valaistusolosuhteet käyttötarpeen mukaan. Meiltä saat halutessasi tarvittavat komponentit, suunnittelupalvelut ja asennuksen avaimet käteen -periaatteella.

Asennuksen ja säätämisen jättäminen ammattilaisille

Yksi hyvä vaihtoehto on jättää asennus ja säätöjen tekeminen asiantuntijan tehtäväksi. Yllä olevilla välineillä ja ohjeilla pääsee jo pitkälle, mutta pitkänlinjan ammattilaisen omaama kokemus ja mahdolliset korkealaatuiset mittalaitteet mahdollistavat mm. useiden akustisten mittausten tekemisen ja näiden pohjalta toimimisen tavalla, joita ei perinteisellä dB- mittarilla kyetä tekemään.

Ammattilainen osaa myös heti ottaa kantaa mahdollisiin akustiikkaan liittyviin tekijöihin. Kuvapuolen säätöihin ja analysointiin on myös omat mittalaitteensa joiden tarkkuus on silmää suurempi ja lopputulos silmämääräisiä asetuksia parempi. Voit kysyä meiltä lisätietoja asennus & kalibrointipalveluista.

Avaimet käteen palvelut

Mikäli haluat jättää kaiken suunnittelun, asennuksen ja kalibroinnin jonkun muun tehtäväksi ja haluat järjestelmän ns. avaimet käteen periaatteella voit kysyä tällaista kokonaispalvelua meiltä. Olemme suunnitelleet ja toteuttaneet lukuisia kokonaisvaltaisia projekteja joihin on kuulunut akustiikkasuunnittelu, sähkösuunnittelu, ohjausjärjestelmien suunnittelu, rakennustekniset toteutukset, laitteiden ja akustiikan asennukset, laitteiden kalibroinnit ja käyttökoulutus.

Yrityksemme on Suomen ainut yritys jonka henkilökunta omaa sekä ISF Level 2, THX Level 2, Home Acoustic Alliance sertifikaatit.

Ota yhteyttä, oli tarpeesi iso tai pieni.

Jaa artikkeli


Ideaali